prev next

เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง 15 lb

  • รหัสสินค้า :SSP000593
  • ขนาดสินค้า/น้ำหนัก :0กรัม
  • ราคา: ฿ 750.0 บาท
  • ลงคะแนนให้กับสินค้าจำนวน:10139
  • ระดับสินค้า :comment rank 5
  • ติดต่อ รองเท้าเซฟตี้ อุปกรณ์เซฟตี้ บจก.สยาม เซฟตี้ พลัส

    **ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

    ***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากสภาวะตลาด และข้อผิดพลาดจากการพิมพ์


รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า

ค้นหาสินค้าที่เกี่ยวข้อง

400[1] 6A20B[1] ตารางนิ้ว[1] ปอนด์[1] ผงเคมีแห้ง[1] มอก[1] เครื่องดับเพลิง[1]

(รวมทั้งหมด 0 แสดงความคิดเห็น)สมาชิกแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้: บุคคลทั่วไป
E-mail:
ให้คะแนน:
ข้อคิดเห็น:
ใส่รหัสโค๊ดเพื่อยืนยัน: captcha