prev

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Co2 10 lb

 • รหัสสินค้า :SSP000590
 • สินค้ายี่ห้อ :BEST
 • ขนาดสินค้า/น้ำหนัก :0กรัม
 • ราคา: ฿ 1800.0 บาท
 • ลงคะแนนให้กับสินค้าจำนวน:9360
 • ระดับสินค้า :comment rank 5
 • ติดต่อ รองเท้าเซฟตี้ อุปกรณ์เซฟตี้ บจก.สยาม เซฟตี้ พลัส

  **ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  ***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากสภาวะตลาด และข้อผิดพลาดจากการพิมพ์


รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า

ค้นหาสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Co2[1] ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์[1] น้ำมัน[1] วัสดุไวไฟ[1] ห้องคอลโทรล[1] ห้องเก็บ[1] เครื่องจักร[1] เครื่องดับเพลิง[1] แก๊ส[1] ไฟฟ้า[1] ไฟฟ้าช๊อต[1]

(รวมทั้งหมด 0 แสดงความคิดเห็น)สมาชิกแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้: บุคคลทั่วไป
E-mail:
ให้คะแนน:
ข้อคิดเห็น:
ใส่รหัสโค๊ดเพื่อยืนยัน: captcha