กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

รายชื่อบริษัทเอกชน รับขนส่งสินค้า ทั่วประเทศ

รายชื่อ บริษัทขนส่ง เอกชน ในแต่ละภาคของประเทศ
หากท่านลูกค้ามีความประสงค์จะใช้บริการของขนส่งบริษัทใด กรุณาแจ้งทางร้าน โดย
นครปฐม - ส.สมจิตต์ 02-4103121,0861629913,0896116525,0896116525
                     (ลูกค้าช่วย stanby เปิดมือถือตลอดด้วยค่ะ ไม่เช่นนั้นถ้ารถผ่านอำเภอของท่านไป จะต้องรอรอบใหม่)
กาฬสินธู  - เรืองกิจร้อยเอ็ด (กุจินารายณ์) 02-8874325-6,043-851342
                      ดาวศรีบุญลือ 028880980,043811983,022220549


กาญจนบุรี - มังกรทองขนส่ง  028880634, 034649411

กำแพงเพชร - ป.สยามทรดดิ้ง 028859796-7,055717349
                           วรวัฒน์ขนส่ง 028871055-6,055717398,055716168
                           ตงนั้มขนส่ง 022246040, 2246038
                           จงเจริญขนส่ง 02-8870225-6, 055216800

สุพรรณบุรี -  สุพรรณขนส่ง 02-2244833, 02-2224338,02-8896075-,035511635,035511637

ชลบุรี  - พัทยา - พรกิจขนส่ง 028882033, 02-850356,038225336,038367062,0819414207
                                พรจิตต์ขวานเพชร  02-2212429, 02-8880938, 038435102,436640
                                ติ่งขนส่ง 038-273266, 038-278655, 02-8859445, 02-8858370     
                              โชคบุญมาขนส่ง 022943076, 0896619599, 0818654216, 038762998-9            


อุบลราชธานี - โอเคทรานสปอร์ต 02-8898752, 02-2151575
                            อุบลพรชัย 02-8880995, 081-6399381, 045241852,250744
                            อส.อุบล 02-8880600, 045-314873

นราธิวาส 073615200,615700, 02-8858410-1, 073-522123

อุดรธานี - เอ็นทีซี 02-6119582-4,02-6118454

ฉะเชิงเทรา - พีแอลขนส่ง  02-6138655, 038824329

พิษณุโลก - พีแอลขนส่ง 02-6138655ม038-824329
                      พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 252722
                      จงเจริญขนส่ง 055216800, 028870225-6

ราชบุรี - ส.สมจิตร - 02-4103121

กาญจนบุรี - ส.สมจิตร 02-4103121

เชียงใหม่ - นิ่มซี่เส็ง 053244801, 02-4482890-2

เชียงราย - นิ่มซี่เส็ง 053718045-7, 02-8894600-6

ชัยนาท - สหพิทักษ์ 024482939,024482940, 056411557,411087

ลำพูน - นิ่มซีเส็ง  053-553854-6

ลำปาง - นิ่มซี่เส็ง 054-218913-4

พะเยา - นิ่มซี่เส็ง 054-484375-7

พังงา - โชคสถาพรพังงา 02-4481998, 076442-414, 08-97240429
              เคเจกรุ๊ป 081-9797419, 076496566, 0898113055, 085-1771475
              เมืองทองบริการ 024103421-3, 076213596, 076221254-5

ศรีสะเกษ - สามมิตรขนส่ง 02-8880809

ขอนแก่น - เศรษฐีอีสาน โทร.02-8874605-6 เมืองพล 043414690 บ้านไผ่ 043274978, 043241379
                     ลี้ฮะจัก 024482873, 043274443,043416033

มหาสารคาม - เศรษฐอีสาน  043722199, 02-8874607
                           ลี้ฮะจัก 043712851, 024482873
                           วศรีบุญลือ 028880549,043711261
                      กิตติวัฒน์ทรานสปอร์ต 085-0137719,085-0078125,02-9870122

มุกดาหาร  - ตังเซ้งขนส่ง 028037066-7, 042612153

ยโสธร - ตังเซ้งขนส่ง 02-8037066-7, 045724318

ระนอง - ข้ามสมุทรขนส่ง 02-8870368-9, 0865640368,077823649,077813184


พัทลุง - อุปกรณ์การเกษตร 02-4413584-5, 074613239,612062
                พิชิตขนส่ง 02-8858/397,081-4410355
               จรูญขนส่ง 028653515,024103431, 074608006,065981544
               โกล้วนขนส่ง 024103122, 02-4482898, 074620234


ภูเก็ต - เมืองทองบริการ 02-4103421-2, 02-8653244, 076213596, 076221254-5
               ภูเก็ตศรีสุชาติ 076-212578, 218350, 02-8858460-7


สุราษฏร์ธานี - สุราษฏร์ทวีทรัพย์ 02-8874490-3, 077273871, 213655, เกาะสมุย 077-234381, 235295
                           ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 077315308-9 เกาะสมุย 081-8587890,0866848102
                           กระบี่นครการ 028878746,077441126,077253235
                           กนกสยามนครการ 028871686, 028871767, 0862668266

สมทุรสาคร - ภาคกลางขนส่ง  0894478343, 0816168774,034711075,034714248


หาดใหญ่ -   หาดใหญ่ชัยกาญจน์ 074-244832, 074244188,028855108,028885109
                   -  จรูญขนส่ง 02-8653515, 024103431, 074457629


เลย - พรชัยเลยขนส่ง 02-8880521, 0898948818, 042-812217


นครศรีธรรมราช - รวมมิตรนคร02-8880764, 02-8882079, 075-356388, 343334,341612
                              - ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7,081-5506329
                                กระบี่นครการ 028858746, 0817371434
                               เอสพีสุภาภัณฑ์ 022153954-5, 0819757945

ตรัง - ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 0897288979
          โกล้วนขนส่ง - 024103122,024482898, 075574259, 075574220-1
           กระยี่นครการ 02-8858746, 075211996
          เอสพีสุภาภัณฑ์ 02-2153954-5, 0896556898


ยะลา  - ภูเก็ตศรีสุชาติ 073215802, 028858460-7


ระยอง - ระยองพัฒนา  038611764,876091, 02-2229296, 02-2225361,02-8882130
               ระยองบริการ 02-4166492, 038-611758


ร้อยเอ็ด - เรืองกิจร้อยเอ็ด 028874325-6, 043524123, 0872264699


นครสวรรค์ - ป.สยามเทรดดิ้ง 02-8859796-7, 056214966
                        นครสวรรค์ขนส่ง 02-4413472-3, 056213393, 08160800646


สุโขทัย - สุโขทัยขนส่ง  02-8880734, 0897685201, 08-96820145
                 พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 055-252722
                 สหหล่มสัก 02-8858921-8, 055621303


อยุธยา - รถแดงขนส่ง 035252581, 02-2245404


พิจิตร - รุ่งเรืองกิจขนส่ง 028858119-20, 0896678488, 056615573, 0814756636
              สหหล่มสัก 056612227, 028858921-3, ตะพานหิน 056621888


บุรีรัมย์ - ม่งเส็งศักดิชัย 02-4103429, 4103424, 044622468, 620338, 0816393423
              - ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044612925            


ชุมพร  - โชคนำทางขนส่ง 02-8881812-3
                ปรีดาภาคใต้ 02-4103420, 024103160, 077503351, 077513358, หลังสวน077541946

แพร่ - นครแพร่น่านขนส่ง 054511238,054627273, 02-87880837


น่าน  - 054710971, 02-8880837


สุรินทร์ - ม่งเส็งศกัดิชัย - 024103429, 4103424, 044518139, 0816288487
                 ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044515391, นางรอง 044631086            

เพชรบุรี - ชัยเจริญขนส่ง  028882074,032425119


มุกดาหาร - เจียเจ็งกี่  02-8870109, 028870110


สระบุรี - สระบุรีทงเฮง 02-4414641-3, 036211981,036221318


จันทบุรี - สหมิตรเดินรถ - 022336282,022342524


สิงห์บุรี - แต้เต๊กอู๋ 02-4103120, 0818300480,036511731,036511403


กระบี่ - โกล้วนขนส่ง 0816277642, 0897884576, 075663229
              กระบี่นครการ 02-8858746, 028858747,075632227
              กนกสยามนครการ 028871686,028871767,075611677


ประจวบคีรีขันธ์ - โกล้วนขนส่ง 032550325,024103122,024482898
                              - ประจวบทองชัย 032611363 กุยบุรี 032689214, ปราณ 0838166710,หัวหิน 0852967887, 024481976,024481977บริษัทขนส่งเอกชนที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ยังมีอีกมาก

รายชื่อบริษัทขนส่ง

               [tr]        [/tr]        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
            

บริษัทขนส่ง

            
            

เขตพื้นที่

            
            

พื้นที่ให้บริการ

            
            

โทรศัพท์ - สอบถาม

            
            

หมายเหตุ

            
            รถไฟ
            
            ทั่วประเทศ
            
            ทุกพื้นที่ที่มีสถานีรถไฟปลายทาง
            
            1690
            0-2220-4666
            
            * เก็บค่าส่งต้นทาง
            
            PS พี เอส ขนส่งด่วน
            
            ภาคกลาง
            
            ปทุมธานี คลอง 1, ธัญบุรี, คลอง 14,
             องครักษ์, นครนายก, บ้านนา, วิหารแดง,
            หนองเสือ, รังสิต, คลอง 2-12, ลำลูกกา
            
            084-727-2435
            089-038-6016
            081-341-6874
            086-084-3842
            
            
            
            PT พี ที ขนส่งด่วน
            
            ภาคกลาง
            
            อยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี
            
            089-038-6016
            
            *  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง
            
            PL พวกแปดริ้ว
            ขนส่งด่วน
            
            ภาคกลาง
            
            ฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว), พนมสารคาม,
            บางคล้า, เกาะขนุน, สนามชัยเขต,
            แปลงยาว, หนองคอก, ท่าตะเกียบ,
            บ้านโพธิ์, คลองสวน, บางปะกง,
            คลองด่าน, บางบ่อ, แสมขาว,
            สุวินทวงศ์, หนองจอก, คลอง 16,
            บางน้ำเปรี้ยว, ถนนบางนา
            
            02-613-8655
            02-215-1318
            
            
            
            PL พี แอล ขนส่งสินค้าด่วน
            
            ภาคกลาง
            
            สุพรรณบุรี , ด่านช้าง, ดอนเจดีย์,
            ศรีประจันต์, สามชุก, เดิมบางนางบวช,
            หนองหญ้าไซร, ท่าช้าง
            
            086-754-1373
            089-458-0574
            081-198-7709
            
            
            
            PM พี เอ็ม ขนส่งด่วน
            
            ภาคกลาง
            
            บ้านโป่ง-กาญจนบุรี  อ.เมือง,
            หนองขาว, ลาดหญ้า, ท่าล้อ,
            ท่าม่วง, ท่าเรือ, ท่ามะกา, ท่าไม้,
            ลูกแก, ท่าผา
            
            089-485-8405
            085-100-6848
            
            
            
            PR พี อาร์ คูเรีย
            
            ภาคกลาง
            
            สระบุรี – อ.เมือง, หนองแค,
            หินกอง, แก่งคอย, หน้าพระลาน,
            พระพุทธบาท, วังม่วง  
            ลพบุรี – อ.เมือง, ท่าวุ้ง,
            บ้านหมี่, โคกสำโรง, หนองม่วง,
            พัฒนานิคม, ท่าหลวง, ม่วงค่อม,
            ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)
            ปทุมธานี – ลำลูกกา คลอง 1-8,
            บ้านกลาง, ตลาดไท, สามโคก,
            คลองหลวง, รังสิต, ลาดหลุมแก้ว,
            บางปะอิน, บางพูน, บางคูวัด,
            ตลาดพูนทรัพย์
            
            02-613-8881
            02-215-3373
            02-613-8670
            086-380-1458
            
            
            
            ไพบูลย์ ขนส่ง
            
            ภาคกลาง
            
            โคกสำโรง , บ้านหมี่, หนองม่วง,
            สระโบสถ์
            
            กรุงเทพฯ
            085-127-6570
            085-802-8612
            081-851-5436
            โคกสำโรง
            036-441386
            036-624536
            081-851-5436
            
            
            
            PL พี แอล ขนส่งด่วน
            
            ภาคกลาง
            ภาคเหนือ
            
            กรุงเทพฯ
            
            02-2144820
            02-2143921
            
            
            
            แม่สอด
            
            087-8474568
            
            
            
            แพร่
            
            081-7079978
            
            
            
            เพชรบูรณ์
            
            081-4742072
            
            
            
            เลย
            
            086-6672687
            
            
            
            อุตรดิตถ์
            
            089-4619699
            
            
            
            สุโขทัย
            
            081-4754683
            
            
            
            ตาก           
            
            086-9391525
            
            
            
            กำแพงเพชร
            
            089-6389972
            
            
            
            พิษณุโลก   
            
            086-9392052
            
            
            
            หนองตม     
            
            081-9713008
            081-3247087
            
            
            
            พิจิตร         
            
            089-6441759
            
            
            
            นครสวรรค์   
            
            056-255012
            
            
            
            ลาดยาว      
            
            086-5892907
            
            
            
            ชัยนาท        
            
            089-7065616
            
            
            
            อุทัยธานี     
            
            081-0441527
            
            
            
            ราชบุรี         
            
            086-2069402
            
            
            
            นครปฐม      
            
            081-4015975
            
            
            
บริษัทนิ่มซีเส็ง จำกัด (1988) จำกัด
           
            
            ภาคเหนือ
            
            ทุกจังหวัด
            
            0-2281-6218
            
            * เก็บค่าส่งต้นทาง
            
            หจก.ด่วนเหนือ 2543
            
            ภาคเหนือ
            
            เชียงใหม่, ลำปาง, กำแพงเพชร,
            ตาก, นครสวรรค์, พิษณุโลก,
            สุโขทัย, อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน,
            พะเยา, เชียงราย
            
            02-2192472-3
            
            
            
  สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก
            
            
            ภาคเหนือ
            
            ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่,
            เชียงราย, อ.พาน, แม่จัน,
            แม่สาย, พิษณุโลก, พะเยา,
            แพร่, จุน, เชียงคำ, เทิง,
            เชียงของ, ดอกคำใต้, สันป่าตอง
            
            02-9543601-7
            02-6330411
            
            * เก็บค่าส่งต้นทาง
            
            พัฒนาเอ็กซ์เพลส
            
            ภาตใต้
            
            หาดใหญ่, สงขลา, ยะลา,
            ปัตตานี, นราธิวาส, สุไหงโก-ลก
            
            สาขากรุงเทพฯ
            02-223-3831
            081-089-2988
            สาขาหาดใหญ่
            074-232281
            089-735-8924
            ผู้จัดการ
            081-189-5757
            
            
            
            หจก. เอส ดี เอ็กซ์เพลส
            
            ภาตใต้
            
            ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, กระบี่,
            สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช,
            ทุ่งสง, ภูเก็ต, ตรัง, พัทลุง, พังงา,
            อ่าวลึก, ทับปุด, ปลายพระยา,
            โคกกลอย, ตะกั่วป่า, หาดใหญ่,
            สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา
            
            02-216-5846
            02-219-3180
            02-214-4341
            081-408-3196
            081-668-2799
            
            
            
            หจก. เอส.พี. สุภาภัณฑ์ ขนส่ง
            
            ภาตใต้
            
            ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,
            เกาะสมุย, นครศรีฯ, ทุ่งสง, พังงา,
            ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, หาดใหญ่,
            สงขลา, ปัตตานี, ยะลา
            
            02-215-3954
            02-216-5845
            
            
            
            CN ขนส่งด่วน
            
            ภาคตะวันออก
            
            ชลบุรี, บางพระ, หนองมน,
            ศรีราชา,อ่าวอุดม,บ้านบึง
            
            02-214-5065
            086-386-3797
            
            
            
            P.P. ขนส่ง
            
            ภาคตะวันออก
            
            บ้านแก้ง, ศาลาลำดวน, สระแก้ว,
            ท่าเกษม, วัฒนานคร, อรัญประเทศ,
            ตลาดโรงเกลือ
            
            089-741-3092
            085-092-2019
            086-357-8767
            กรุงเทพฯ
            02-2161685
            สระแก้ว
            089-5170155
            
            
            
            พรอำนวยขนส่ง
            
            ภาคตะวันออก
            
            จันทบุรี, สระแก้ว
            
            สำนักงานใหญ่
            039-381113
            039-421579
            รองเมือง
            02-2143654
            พุทธมณฑล สาย 2
            02-28874630
            
            
            
            บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด (NTC)
           
            
            ภาคตะวันออก
            
            สาขาชลบุรี (ศรีราชา, พัทยา, บางละมุง)
            
            ผู้จัดการ : คุณกำธร
            038-799508
            038-798367
            
            *  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง
            
            สาขาระยอง (บ้านฉาง, บ้านค่าย, แกลง, มาบตาพุด)
            
            ผู้จัดการ : คุณเสรี
            038-966722
            086-545-7957
            
            สาขาจันทบุรี (จันทบุรี, ตราด)
            
            ผู้จัดการ : คุณนารี
            081-723-1860
            086-315-563(ตราด)
            039-302948
            089-247-9049
            
            ภาคเหนือ
            
            สาขาเชียงใหม่-ลำพูน
            
            ผู้จัดการ : คุณสมจิต
            053-302035
            053-302365
            053-302373
            ต่อ 107,108
            
            สาขาลำปาง
            
            ผู้จัดการ : คุณสมควร
            054-317119
            086-075-8333
            084-046-0077(รถส่งของ)
            
            สาขาเด่นชัย (แพร่, น่าน, พะเยา)
            
            ผู้จัดการ : คุณวิลัย
            054-614101
            084-150-5718
            084-609-8798
            087-179-6329
            084-170-7449
            
            สาขาเชียงราย
            
            ผู้จัดการ : คุณนิรันทร์
            053-700585
            04-1737654
            09-2645684
            06-6700065
            
            
            สาขาอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์, สุโขทัย)
            
            ผู้จัดการ : คุณกรรณิกา
            055-403409
            084-137-5893
            087-847-1202
            087-840-7108
            
            สาขาพิษณุโลก (พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์)
            
            ผู้จัดการ : คุณสุรชัย
            055-246135
            089-045-2267
            081-532-7289
            081-584-7668
            
            สาขานครสวรรค์
            
            ผู้จัดการ : คุณวสันต์
            056-334260
            086-718-2597
            081-799-1113
            
            ภาคอีสาน
            
            สาขานครราชสีมา (นครราชสีมา, ชัยภูมิ)
            
            ผู้จัดการ : คุณสมชาย
            044-928816
            081-879-4245
            089-844-7204
            081-725-4847
            
            สาขาขอนแก่น (กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม)
            
            ผู้จัดการ : คุณศุภโชค
            043-393407
            043-393991-2
            087-224-6154
            087-237-5663
            
            สาขาอุดรธานี (เลย, หนองบัวลำภู)
            
            ผู้จัดการ : คุณฉวีวรรณ
            042-204900
            042-290271
            
            สาขาหนองคาย
            
            ผู้จัดการ : คุณทองอินทร์
            042-464936
            081-263-3690
            089-186-6084
            
            สาขาสกลนคร (สกลนคร, นครพนม)
            
            ผู้จัดการ : คุณอนงค์042-730272
            086-716-9725
            086-636-8063
            087-952-0969
            
            สาขาสุรินทร์ (สุรินทร์, บุรีรัมย์)
            
            ผู้จัดการ :  คุณศรันร์
            044-512681
            081-173-2655
            086-718-0553
            
            สาขาศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ, ยโสธร)
            
            ผู้จัดการ :  คุณบุดดี
            045-634095
            081-549-6309
            081-725-0379
            087-961-7018
            081-579-9536(ยโสธร)
            
            สาขาอุบลราชธานี
            
            ผู้จัดการ : คุณบุญเพ็ง
            045-317153
            081-470-0636
            081-878-1156
            089-627-3984
            
            สาขามุกดาหาร
            
            ผู้จัดการ : คุณสมไทย
            042-631197
            081-320-4689
            081-739-6947
            089-279-0871(รถส่งของ)
            
            P.M. พี เอ็ม ขนส่งด่วน
            
            ภาคอีสาน
            
            โคราช, ปากช่อง, สีคิ้ว
            
            083-797-1407
            083-917-5585
            085-410-6579
            085-328-6820
            
            
            
            ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่งเส็ง บุรีรัมย์ขนส่ง
            
            ภาคอีสาน
            
            บุรีรัมย์-นางรอง
            
            083-124-4748
            
            * เก็บค่าส่งต้นทาง
            

P.L. (พี แอล ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ


ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2214-4820 , 0-2214-3921
ศูนย์แม่สอด 08-7847-4568
ศูนย์แพร่ 08-1041-5080
ศูนย์เพชรบูรณ์ 08-1474-2072
ศูนย์เลย 08-9640-9463
ศูนย์อุตรดิตถ์ 08-9461-9699
ศูนย์สุโขทัย 08-1475-4683
ศูนย์ตาก 08-9644-1759
ศูนย์กำแพงเพชร 08-1651-9080
ศูนย์พิษณุโลก 08-6939-2052
ศูนย์หนอมตม 08-1971-3008
ศูนย์พิจิตร 08-9644-1759P.P. (พี พี ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก


ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2216-1685 , 08-9241-8951
ศูนย์จันทบุรี : ท่าใหม่ พลับพลา เขาไร่ยา พริ้ว พระยาตรัง ขลุง แสนตุ้ง ตราด
ศูนย์ปราจีนบุรี : กบินทร์ คลองรั้ง บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ์ ท่าประชุม บ้านหนองสังข์ บ้านแก้งCLT (หจก. เชาวลิน ทรานสปอร์ต)


รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5058 , 08-6336-7135 , 08-1341-6963NTC (บริษัทเอ็นทีซี รับส่งพัสดุด่วน จำกัด)


รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2523-7042-46
สาขาที่ 1 0-2611-9582-4 0-2611-8484-5TDS (หจก. ทำดี ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส)


รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2946-1647 , 08-6844-2442
ศูนย์นครราชสีมา 08-5314-3111
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-8649 , 08-3149-5111
IT Transport (บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด)


รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2936-8801 , 08-1423-2252 , 08-1717-9201
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-6823 , 08-5026-9300 , 08-6375-4501
ศูนย์นครราชสีมา 0-4437-1180 , 08-6936-9273 , 08-6375-4502
ศูนย์อุดรธานี 0-4232-1204 , 08-6858-1102 , 08-6375-4506กิตติวัตร (บริษัท กิตติวัตร ทรานสปอร์ต จำกัด)


รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2987-0122 ,08-5013-7719 , 08-5007-8125
ศูนย์ขอนแก่น 0-4336-5271 , 0-4336-5273 , 08-9711-9483 , 08-1592-1386
ศูนย์โคราช 0-4427-6342 , 08-6855-6358HWL (บริษัท เอช.ดับบลิว. ลอจิสติกส์ จำกัด)


รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 0-7725-3320
ศูนย์หาดใหญ่ 0-7422-0959
ศูนย์ชุมพร 08-1082-0468
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-1124
ศูนย์นครราชสีมา 0-4427-0489
ศูนย์เชียงใหม่ 0-5326-0111
ศูนย์ตาก 08-1430-4105ด่วนเหนือ (หจก. ด่วนเหนือ 2543)


รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2219-2472
ศูนย์เชียงใหม่ 0-5321-5420SDS (บริษัท เซ้าท์ ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำกัด)


รับขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ
Call 08-1539-3339 , 08-7370-8787
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5353 , 0-2943-8382 , 08-7370-7878
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 0-7726-9194 , 08-1694-7888 , 08-4625-6444
ศูนย์หาดใหญ่ 0-7445-7219 , 08-1542-8367 , 08-6957-7864
ศูนย์ภูเก็ต 0-7623-4393 , 08-1539-3339
ศูนย์ชุมพร 0-7757-6416

บริษัท นิ่มซีเส็งขนส่ง 1988 จำกัด (นิ่มเอ็กเพลส)
E-mail: services@nimexpress.com
               
ศูนย์กระจายสินค้าเบอร์ติดต่อ
จ.กรุงเทพ02-4481741
            02-4481651
            FAX. 02-4481509
จ.ขอนแก่น043-239658
            088-0228240

ที่อยู่และสาขาที่ติดต่อของ NTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ข้อมูลที่อยู่สาขาและเบอร์ติดต่อ  
ข้อมูล Update วันที่ 9 พฤษภาคม 2554  
สำนักงานภาคเหนือ
1 . สำนักงานเชียงใหม่ผู้จัดการ : คุณสมจิต แก้วนอก
เลขที่ 452/2 ซ.สรรพากร ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053-302035, 053-302365, 053-302373 (Fax) ต่อ 107,108
Email : ntc-chaingmai@hotmail.com
2 . สำนักงานเชียงรายผู้จัดการ : คุณจักรพงษ์ ปงลังกา
เลขที่ 560/13 ม.6 ซ.ตลาดกลาง ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-700585, 086-4286215, 086-4310021 (รถส่งของเชียงราย)
Email : ntc_chaingrai@hotmail.com
3 . สำนักงานลำปางผู้จัดการ : คุณสมควร มณีวัย
เลขที่ 142/83 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 054-317119, 089-7596738, 083-0241795 (รถส่งของ จ.ลำปาง)
Email : ntc_lampang@hotmail.com
4 . สำนักงานเด่นชัยผู้จัดการ : คุณอติธิ หนูตอ 084-1505718
เลขที่ 271/1-2 ถ.แพร่-อุตรดิตถ์ ม.10 ต.แม่จั้วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทร. 054-614101,04(Fax) 086-1847383 084-9496750(พร), 085-7104544(นน),084-1505718(พย)
Email : ntc-phrae@hotmail.com
5 . สำนักงานอุตรดิถต์ผู้จัดการ : คุณกรรณิกา แก้วสำราญ
เลขที่ 13/2 ม.4 ถ.บรมอาสน์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-403409, 084-1375893, 087-8471202 (รถส่ง จ.อุตรดิถต์), 087-8407108 (รถส่ง จ.สุโขทัย)
Email : ntc_uttaradit@hotmail.com
6 . สำนักงานพิษณุโลกผู้จัดการ : คุณมิ่งสมร เเห่งสันเทียะ
เลขที่ 247/28 ม.10 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.055-334135, 086-4787928, 086-4787922(ในพล.), 086-478732 (นอกพล.), 081-3944844(พิจิตร)
Email : ntc_phitsanulok@hotmail.com
7 . สำนักงานกำแพงเพชรผู้จัดการ : คุณทนงศักดิ์ อินทพงษ์
เลขที่ 999/39 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-714129, 083-6265195 (รถส่งของกำแพงเพชร) 055-714129 (Fax)
Email : ntc_kamphaengphe@hotmail.com
8 . สำนักงานตากผู้จัดการ : คุณปราณี เตจาวงค์
เลขที่ 26/19 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 055-541955, 081-4720532, 086-4203230 (รถส่งของ จ.ตาก)
Email : ntc_tak@hotmail.com
9 . สำนักงานนครสวรรค์ผู้จัดการ : คุณวสันต์ ศรีนวล 081-7991113
เลขที่ 135/34 ม.13 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 (ชุมชนร่วมใจพัฒนา โรงแรม NSC เก่า แถวหมู่บ้านดรีมแลนส์)โทรศัพท์สำนักงาน. 056-872458, Fax 056-872458, 086-7182597, 085-5380808(รถส่งนว.), 080-3465854(รถส่งอุทัย-ชัยนาท หยุดอาทิตย์-จันทร์)
Email : ntc_nakhonsawan@hotmail.com
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 . สำนักงานนครราชสีมาผู้จัดการ : คุณสมบูรณ์ กรีสวาสดิ์
เลขที่ 1230 ม.13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทร. 044-928816, 084-6093619, 085-7101420 (รถส่งสินค้าโคราช), 081-9665471 (รถส่งสินค้าชัยภูมิ)
Email : ntc_nakhonratchasima@hotmail.com
2 . สำนักงานขอนแก่นผู้จัดการ : คุณจุติพร วงค์ใจหาญ
เลขที่ 288 หมู่ 3 บ.โนนม่วง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-465564, 043-405623, 086-2348593, 088-319 0164 - 67(รถส่งของขอนแก่น)
Email : ntc_khonkaen@hotmail.com
3 . สำนักงานอุดรธานีผู้จัดการ : คุณฉวีวรรณ มาละอินทร์
เลขที่ 188 ม.4 บ้านหน้าค่ายเสนีย์ ถ.นิตโย ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดร 41000 โทร. 042-290271, 042-204900(Fax), 089-6235891, 089-7114995(เลย-หนองบัวลำภู)
Email : ntc_udonthani@hotmail.com
4 . สำนักงานหนองคายผู้จัดการ : คุณทองอินทร์ แก้วเมืองคุณ
เลขที่ 654/15 ม.4 ถ.จะเด็ด ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร. 042-464936, 042-413235(Fax), 081-2633690, 089-1866084 (รถส่งของ จ.หนองคาย)
Email : nongkhai_ntc@hotmail.com
5 . สำนักงานสกลนครผู้จัดการ : คุณอนงค์ สุพรหม 089-5695773
เลขที่ 227ม.4 ถ.นาคำ-นาเวง บ้านดงพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 042-743192, 086-7169725, 086-6368063(สกลนคร), 087-9520969(นครพนม)
Email : ntc_sakonnakhon@hotmail.com
6 . สำนักงานสุรินทร์ผู้จัดการ : คุณศรัณร์ วงค์ตาขี่
12 / 3 ซ.พิชิตณรงค์ ถ.ทุ่งโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-519095 , 081-1732655, 080-1521879 (รถส่งสุรินทร์), 081-6009324 (รถส่งบุรีรัมย์)
Email : ntc_surin@hotmail.com
7 . สำนักงานศรีสะเกษผู้จัดการ : คุณบุดดี กรีสวาสดิ์
เลขที่ 90/22-23 ม.11 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 045-634095, 081-5496309 ,081-7250379(ท.ศก), 087-9617018(ต่างอ.ศก), 081-5799536(ยส)
Email : ntc_saisaket@hotmail.com
8 . สำนักงานอุบลราชธานีผู้จัดการ : คุณบุญเพ็ง สุกุ
เลขที่ 80/422 หมู่บ้านการเคหะ ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-317153, 045-317154(Fax) 081-8781156, 080-7279477(รถส่งอุบล), 089-6273984 (เดชอุดม)
Email : ntc_ubonratchathani@hotmail.com
9 . สำนักงานมุกดาหารผู้จัดการ : คุณบงกชกร พลธิราช
เลขที่ 1/4 ซ.พลธิราช ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 042-631197, 080-4215634, 081-7396947(มุกดาหาร), 086-2203185(อำนาจเจริญ)
Email : ntc_mukdahan@hotmail.com
10 . สำนักงานมหาสารคามผู้จัดการ : คุณศุภโชค แก้วนอก
เลขที่ 202 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 043-712704, 087-2246154, 083-1472836 (มค.), 081-0558393 (รอ.),087-4246973(กส.)
Email : ntc_mahasarakham@hotmail.com
สำนักงานภาคตะวันออก
1 . สำนักงานชลบุรีผู้จัดการ : คุณกำธร สกุลมาลัยทอง
เลขที่ 1/171-172 ม. 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-797623, 038-797622 (Fax), 081-5757330, 087-9725375(ต่างอำเภอชลบุรี)
Email : ntc_chonburi@hotmail.com
2 . สำนักงานระยองผู้จัดการ : กรรณิกา โพธิ์สรรค์
66/8 ม.4 ถนนระยอง-บ้านค่าย อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร.038-948047, 080-5656500, 085-2879860 (รถส่งของระยองต่างอำเภอ)
Email : ntc_rayong@hotmail.com
3 . สำนักงานจันทบุรีผู้จัดการ : คุณนารี อนุกานนท์
เลขที่ 3/120 ซ.AIA ถ.รักศักดิ์ชมูล ม.9 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 039-302948, 081-7231860 (รถส่งของ จ.จันทบุรี), 081-9833772 (รถส่งของ จ.ตราด)
Email : ntc_chanthaburi@hotmail.com
สำนักงานประเทศลาว
1 . สำนักงานเวียงจันทร์ผู้จัดการ : คุณวงจัน แก้วลา
021 บ้านขุนตาทุ่ง ถ.หลวงพระบาง เมืองสีโคตะบอง เวียงจันทน์ ประเทศลาว มือถือ (Lao) : (856-20) 5513096 (Thai) : 08 8011 8919
Email :
สำนักงานกรุงเทพ
1 . สำนักงานพหลโยธินผู้จัดการ : คุณจิระศักดิ์ บุษราภรณ์
เลขที่ 29, 31, 33 ถ.พหลโยธิน แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร. 02-5237042-46, Fax. 02-5237047
Email : ntc_express@hotmail.com
2 . สำนักงานรองเมืองผู้จัดการ : คุณสมเดช สิงห์สุทธิโสทร
เลขที่ 130 รองเมือง ซ.4 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร. (02)-6118454-5 (02)-6119582 - 84 FAX.(02)-6119583
Email : ntcoverninght@hotmail.com


ส่วนเรื่องค่าส่งหรือรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น สามารถโทรสอบถามกับบริษัทได้โดยตรงครับ
บริษัท สยามเซฟตี้พลัส จำกัด อุปกรณ์เซฟตี้ |อุปกรณ์ความปลอดภัย|Safety Shoes  
กลับไปรายการกระดานข่าว

เพื่อนบ้าน :อุปกรณ์ความปลอดภัย,safety shoes,safety footwear,กลูต้า