Board logo

ชื่อกระทู้: มาตรฐานหน้ากากกรองอนุภาค [พิมพ์หน้านี้]

โดย: siamsafetyplus    เวลา: 2009-10-2 23:34     ชื่อกระทู้: มาตรฐานหน้ากากกรองอนุภาค

มาตรฐานหน้ากากกรองอนุภาค


มาตรฐานสหรัฐอเมริกา

หน้ากากกรองอนุภาคตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา จะยึดเกณฑ์ตามมาตรฐาน 42CFRPart 84 ซึ่งตามมาตรฐานนี้หน้ากากกรองอนุภาคที่ผ่านมาตรฐานจะได้รับการรับรองจาก NIOSH และDepartment of Health and Human Services (DHHS) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 9ประเภทด้วยกัน โดยจะแบ่งตามประสิทธิภาพการกรอง(95, 99 และ99.97%) และชนิดของไส้กรอง (N, R and P)ซึ่งทั้งหมดใช้อนุภาคขนาดเดียวกันคือ 0.3 micrometers


ประสิทธิภาพการกรองต่ำสุด(%)อนุภาคที่ใช้ทดสอบอนุภาคที่ไม่ใช่น้ำมัน(ทดสอบด้วย NaCl)อนุภาคที่เป็นน้ำมัน และไม่ใช่น้ำมัน(ทดสอบด้วย DOP)อนุภาคที่เป็นน้ำมัน และไม่ใช่น้ำมัน(ทดสอบด้วย DOP)อายุการใช้งานนาน959999.97N95N99N100R95R99R100P95P99P100หมายเหตุ :

1. NaCI = sodium chloride

2.DOP oil = dioctyl phthalate

ข้อกำหนดของไส้กรองประเภทต่างๆ
N,R และ P บ่งบอกถึงการใช้งานของไส้กรองแต่ละชนิด

- ไส้กรอง N-series เป็นไส้กรองที่ไม่ทนต่อนำมัน

- ไส้กรอง R-series เป็นไส้กรองที่ทนต่อนำมัน

- ไส้กรอง P-series เป็นไส้กรองที่ใช้เมื่อมีน้ำมันหรือไม่มีน้ำมันก็ได้

โดยระยะเวลาการใช้ของแต่ละไส้กรอง จะขึ้นอยู่กับความสกปรกของไส้กรอง การปิดกั้นการหายใจของอนุภาคที่ติดบนไส้กรอง

ไส้กรอง N-Series
โดยทั่วไปแล้ว ไส้กรองประเภทนี้จะเปลี่ยนต่อเมื่อไส้กรองสกปรกหรือหายใจได้ลำบาก อย่างไรก็ตาม หากใช้ในสถานที่ที่มีฝุ่นหรือสกปรกมากข้อกำหนดของหน้ากากประเภทนี้กำหนดให้ควรจะสามารถใช้ได้อย่างน้อย 8 ชั่วโมง โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการหายใจลดลงตามระดับที่กำหนด

ไส้กรอง R-Series
ไส้กรองประเภทนี้เหมาะสำหรับใช้ในการทำงานแบบต่อเนื่องครั้งเดียว (ทำงานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง) ในสถานที่ที่มีอนุภาคน้ำมัน
ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรองสามารถขยายได้ตราบใดที่ไส้กรองยังสามารถกรองได้ตามระดับประสิทธิภาพ
แต่ก็ควรจะมีการเปลี่ยนหรือปรับ
หากสภาพแวดล้อมที่ทำงานที่เปลี่ยนไป

ไส้กรอง P-Series
เนื่องจากสามารถใช้ได้ในหลายสภาพแวดล้อม
การใช้หรือไม่ใช้ไส้กรองประเภทนี้ จะพิจารณาจากเพียงแค่ความสกปรกของไส้กรอง
และประสิทธิภาพการหายใจเท่านั้น

มาตรฐานยุโรป

มาตรฐานของสหภาพยุโรปแบ่งออกเป็น 3ชั้นคุณภาพพิจารณาโดยใช้ชนิดของอนุภาคประสิทธิภาพการกรองและปริมาณการรั่วเข้าของอากาศภายนอก(Total Inward Leakage)เป็นเกณฑ์หลักมาตรฐานของสหภาพยุโรปได้รับการเผยแพร่ไปใช้ยังประเทศต่างๆเช่น ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ เกาหลี อาร์เจนตินา เป็นต้น

ชั้นคุณภาพประสิทธิภาพการกรอง(%)ความหมายP1P2P3809499.95


ใช้กับอนุภาคที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทางกล ได้แก่ฝุ่น ละออง

ใช้กับอนุภาคที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทางกลและความร้อน ได้แก่ ฝุ่น ละออง ฟูมโลหะ

ใช้กับอนุภาคทุกชนิดที่มีพิษมาก

อันตรายจากอนุภาคในอากาศ ได้แก่ แก๊ส และไอระเหย
สารที่อยู่ในสถานะแก๊สได้แก่ แก๊สและไอระเหยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายในขณะหายใจเข้าซึ่งอาจมีผลต่อระบบหายใจทันทีหรือถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ที่ถุงลมปอดจากนั้นจึงไปสะสมและเกิดโรคที่อวัยวะต่างๆ เช่น ตับ สมอง ไต เป็นต้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่เข้าสู่ร่างกายวิธีการป้องกัน
กลไกการป้องกันโดยใช้หน้ากากกรองแก๊สและไอระเหย ซึ่งจะใช้ถ่านกัมมันต์(Activated carbon) เป็นสารในการดูดซับโมเลกุลของแก๊สและไอระเหยจะถูกจับไว้ที่บริเวณผิวหน้าของถ่านด้วยกลไกทางกายภาพ (PhysicalAdsorption) หรือเคมี (Chemisorption)ซึ่งมีความจำกับกลุ่มอนุภาคที่ต้องกำจัด
อายุการใช้งาน
1.  ความรู้สึกในขณะสวมใส่ หากหายใจลำบากอึดอัดมาก แสดงว่าหน้ากาก/แผ่นกรอง อาจหมดอายุแล้ว
2. สภาพของหน้ากาก หากส่วนใดชำรุด สภาพเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นสายรัดยึดไม่มีลิ้นระบายอากาศ เป็นต้น ต้องหาอะไหล่เปลี่ยน หรือเปลี่ยนหน้ากากทั้งชุด


  รูป 5.2 ภาพจำลองการดักจับ

กฎหมายและมาตรฐานของหน้ากากกรองอนุภาคประเทศสหรัฐอเมริกา(สารตัวอย่าง)
                                                             

                    ชนิดของตลับกรอง

ความเข้มข้นของสารทดสอบ (PPM)

ปริมาณสารที่ทะลุผ่าน (PPM)

ระยะเวลาที่ใช้ (นาที)

Ammonia

1,000

50

50

Chlorine

500

5

55

Organic

1,000

5

50

              อธิบาย มาตรฐานสากลต่างๆ มักจะแบ่งหน้ากากกรองแก๊สและไอระเหยของกลุ่มสารเคมีประสิทธิภาพในการดักจับแก๊สและไอระเหยทดสอบได้โดยการใช้สารทดสอบที่เหมาะสมกับตลับกรองและมีความเข้มสูงมากให้ไหลผ่านตลับกรอง จากนั้นจึงจับเวลาที่สารทดสอบทะลุผ่าน(breakthroughtime)ไปอีกด้านหนึ่งจนได้รับปริมาณที่กำหนด
              ตลับกรองแก๊สและไอระเหยของมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆดังนี้ กลุ่มที่ใช้ป้องกันสารตัวทำละลาย ป้องกันกรดแก๊สป้องกันแอมโมเนีย และเม็ททิลลามีน ป้องกันฟอร์มัลดีไฮด์ และป้องกันไอปรอทผู้ใช้สามารถแยกแยะตลับกรองชนิดต่างๆออกจากกันได้จากสีของฉลากทีติดไว้ข้างตลับกรอง
              
              กฎหมายและมาตรฐานของหน้ากากกรองอนุภาค สหภาพยุโรป(สารตัวอย่าง)
                                                                                             

                      ชนิดของตลับกรอง

ชั้นคุณภาพ

ความเข้มของสารที่ทดสอบ (PPM)

ปริมาณสารที่ทะลุผ่าน
                          (PPM)

ระยะเวลาที่ใช้ (นาที)

A

1

1,000

5

80

A

2

5,000

5

40

A

3

10,000

5

60

Hg

1

1.6

0.01

500

Hg

2

1.6

0.01

3,000

              

อธิบาย มาตรฐานของสหภาพยุโรป  แบ่งตลับดรองออกโดยใช้ตัวอักษรย่อของสารที่ต้องการป้องกัน  ตามด้วยตัวเลขแสดงชั้นคุณภาพ เช่น ตัวกรองชนิด A1“ A หมายถึง สารตัวทำละลาย และ 1 หมายถึงสารดูดซับในตัวกรองนี้มีค่าความจุต่ำและเช่นเดียวกับมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้สามารถแยกชนิดของตลับกรองได้ด้วยสีของฉลาก
ข้อมูลจาก thai-safetywiki

ยินดีต้อนรับสู่ คลังความรู้ด้านความปลอดภัย Safety Shoe Safety Knowledge Center (http://www.siamsafetyplus.com/forum/) Powered by Discuz! 7.0.0